Restaurering og reparation af klaverer og flygler
  • Fungerer Deres klaver/flygel utilfredsstillende?
  • Er det med tiden blevet sværere at spille nuanceret?
  • Repeterer mekanikken ikke som den skal?
  • Er tonen blevet mat uden brillians eller måske hård?
  • Er der klaprende støj fra klaviaturet?
  • Mister instrumentet hurtigt stemningen på enkelte toner?
  • Eller er der andre faktorer, der generer øret eller hænderne?

Ring til Busk Piano og forhør Dem om muligheden for at forbedre netop Deres klaver/flygel.

Drejer det sig om mindre eller større reparationer, ring og få en aftale om besigtigelse af Deres klaver eller flygel. De vil herefter få et skriftligt tilbud.

Få gavn af 25 års erfaring der betyder at De kan regne med en fastsat pris. Korrekt udført arbejde giver den bedste spillemåde og den bedste klang.
Piano & Flygelværksted i Nordsjælland
Tlf: +45 2170 8181 Email piano@busk.mail.dk