Busk Piano er et mindre pianoværksted, hvor vægten er lagt på den regelmæssige vedligeholdelse af klaverer og flygler ved stemning og servicering, hvilket sikrer at instrumenterne fungerer optimalt i hele levetiden.

Mindre eller større reparationer af nye eller ældre flygler og klaverer udføres med de bedste materialer og vi forsøger at bevare et høj standard.

Drejer det sig om reparation af Steinway and Sons flygler eller klaverer bruges kun originaldele fra fabrikken i Hamburg og arbejdet udføres efter fabrikkens foreskrifter. Ligeledes forsøger vi at bevare det originale særpræg når vi reparerer andre fabrikater så som Hornung & Møller, Hindsberg, Andreas Christensen, Bluthner og andre.

Vi tilbyder desuden køb og salg af brugte klaverer og flygler.

Busk Piano har flere folk tilknyttet værkstedet som alle er faguddannede pianostemmere og instrumentmagere og flere er uddannet af Anders Busk Zingraff.

Kort om Anders Busk Zingraff

Faguddannet exam. Pianostemmer og Instrumentmager

Medlem af Dansk Pianostemmer og Instrumentmagerforening og EuroPiano.

Piano & Flygelværksted i Nordsjælland
Tlf: +45 2170 8181 Email piano@busk.mail.dk